Skip to main content

Hoe werken wij?

Op het moment dat u van de rechter het akkoord hebt gekregen voor onder bewindstelling, neemt uw bewindvoerder schriftelijk contact op met alle partijen uit uw administratie. Dit betekent dat iedereen waarmee u een financiële afspraak heeft, een brief ontvangt van In Balanz bewindvoering met de vraag om alle correspondentie voortaan naar In Balanz bewindvoering te sturen. U ontvangt vanaf dat moment dus zelf geen post meer op financieel gebied. Zou u toch nog zelf brieven ontvangen, dan vragen wij u meteen contact op te nemen met uw bewindvoerder.
Bewindvoering
Instanties die van ons een brief ontvangen zijn bijvoorbeeld: verzekeringsmaatschappijen, woningcoöperaties en schuldeisers. Bij In Balanz bewindvoering krijgt u een vaste contactpersoon die uw bewindvoerder is en ervoor zorgt dat uw financiële administratie weer op orde komt.
In Balanz bewindvoering opent drie rekeningen voor u:
  • Leefgeld rekening:
    Elke week krijgt u leefgeld van In Balanz bewindvoering. De hoogte van het bedrag hangt af van uw persoonlijke situatie. U kunt hier eten, dringen, verzorging, kleding en reiskosten van betalen. U krijgt van deze rekening zelf een bankpas om wekelijks geld te kunnen pinnen.
  • Lopende rekening:
    Vanuit de lopende rekening worden al uw vaste lasten op tijd betaald door In Balanz bewindvoering. Op deze rekening komen ook uw inkomsten en eventuele toeslagen binnen. Deze rekening is in handen van In Balanz bewindvoering.
  • Spaarrekening:
    Indien mogelijk, zal In Balanz bewindvoering voor u sparen op een aparte spaarrekening.
Van alle drie de rekeningen ontvangt In Balanz bewindvoering de bankafschriften. Eén keer per maand krijgt u een financieel overzicht van In Balanz bewindvoering, dat per post naar uw huisadres wordt verstuurd.
Budgetplan
Uw bewindvoerder stelt een budgetplan op en houdt daarbij rekening met uw inkomen, de vaste toeslagen die u ontvangt, de vaste lasten en eventuele schulden. Op het moment dat het budgetplan is opgesteld, wordt duidelijk welk bedrag u elke week aan leefgeld krijgt.

Worden schulden opgelost als je onder bewind staat?

Schulden kunnen een reden zijn om een bewindvoerder in te schakelen. Toch betekent dat niet dat al je schulden ook door de bewindvoerder worden opgelost. Als er geen geld is, kunnen schulden immers ook niet worden afbetaald. Bewindvoering is dus iets anders dan schuldsanering. Pas op het moment dat de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven, kunnen er schulden worden afbetaald. Uw bewindvoerder zal daar dan voor zorgen.

Vragen?

Heeft u vragen tijdens uw bewindvoering? Neem dan telefonisch contact met ons op: maandag tot en met donderdag tussen 09.30 uur en 11.30 uur. Vindt u het prettiger om uw vraag per e-mail te stellen, stuur deze dan naar info@inbalanzbewindvoering.nl.