Skip to main content

VANAF NU BEGINT HET ONTZORGEN

IN BALANZ

Tilburg, Est. 2015

IN BALANZ BEWINDVOERING

& INKOMENSBEHEER

Wanneer iemand om verschillende redenen niet meer voor zichzelf kan zorgen, kan een kantonrechter een bewindvoerder, curator of mentor benoemen die zijn belangen kan behartigen. Openheid, eerlijkheid en wederzijds respect zijn de kernwaarden van In Balanz bewindvoering.
In Balanz bewindvoering helpt en begeleidt mensen naar een financiële gezonde toekomst. Ons doel is om balans te creëren en inzicht verschaffen in de financiële situatie van mensen die de grip op hun financiën dreigen te verliezen of verloren zijn, dit doen we door de situatie te stabiliseren, contact te onderhouden, evalueren en aanpassingen doorvoeren waar nodig is. Wij streven ernaar om een nauwe samenwerking te realiseren, waarbij transparantie, openheid, eerlijkheid en wederzijds respect centraal staan, zodat een vertrouwensband ontstaat tussen In Balanz bewindvoering en de betrokken partijen.

Wij zijn lid van het

Wat is een bewindvoerder?

Een bewindvoerder wordt aangesteld als iemand niet meer in staat is om zijn financiële zaken goed te regelen. Geld en andere goederen van die persoon worden dan door de bewindvoerder beheerd. Een bewindvoerder of bewind is minder ingrijpend dan wanneer iemand onder curatele wordt gesteld.

Waarom bewindvoering?

Door bewindvoering kan worden voorkomen dat anderen misbruik maken van iemand die in een kwetsbare positie verkeert. Een bewindvoerder kan bijvoorbeeld ouderen bijstaan, mensen met de ziekte van Alzheimer, personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, maar ook verslaafden.

Hoe vraagt u bewindvoering aan?

U kunt vaak zelf bewindvoering aanvragen bij de rechter, maar ook een partner of een familielid kan een verzoek indienen.

Waarom In BalanZ bewindvoering?

Openheid, eerlijkheid en wederzijds respect zijn de kernwaarden van In Balanz bewindvoering. Wij begeleiden mensen op weg naar een financieel gezonde toekomst op het moment dat zij de grip op hun financiën dreigen te verliezen of al verloren hebben. Wij zorgen ervoor dat uw situatie stabiel wordt en dat uw leven weer in balans komt. Tijdens de bewindvoering onderhouden wij nauw contact met alle betrokkenen, spreken alles door en doen aanpassingen op momenten dat het nodig is. Op die manier ontstaat een vertrouwensband tussen In Balanz bewindvoering en de persoon die onder bewind staat. U kunt ervan verzekerd zijn dat al uw geld- en zorgzaken bij In Balanz bewindvoering in vertrouwde en vakkundige handen zijn.