Skip to main content

TARIEVEN BESCHERMINGSBEWIND

De kosten die een bewindvoerder in rekening mag brengen worden elk jaar vastgesteld door het landelijk overleg vakinhoud civiel en kanton (LOCVK). Wanneer u een inkomen hebt op bijstandsniveau kunnen wij na ontvangst van de beschikking van de kantonrechter bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente waar u woont. Afhankelijk van het beleid van de gemeente en het aanleveren van de documenten die nodig zijn, zal de gemeente een beslissing nemen of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

TARIEVEN 2023

INTAKE TARIEF

Bewindvoering alleenstaande € 709,06
Bewindvoering samenwonende € 850,63

BEWINDVOERING ZONDER SCHULDEN MAANDTARIEF

Bewindvoering alleenstaande € 125,54
Bewindvoering samenwonende € 150,54

BEWINDVOERING MET SCHULDEN MAANDTARIEF

Bewindvoering alleenstaande € 162,44
Bewindvoering samenwonende € 194,81

Alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief btw