Skip to main content

BEËNDIGING BEWINDVOERING

Wanneer de kantonrechter een rechtelijke uitspraak doet voor bewindvoering, dan is dat vaak voor onbepaalde tijd. Het kan ook voorkomen, dat om een bepaalde reden gevraagd wordt om de bewindvoering te beëindigen. Om bewindvoering te beëindigen, moet er altijd een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter, ongeacht wat de reden is van beëindiging.
Bewindvoering kan om verschillende redenen worden beëindigd, namelijk:
  • Bij overlijden van bewindvoerder of cliënt
  • Door ontslag of beëindiging van de bewindvoering door de kantonrechter
  • Als bewindvoering wordt vervangen door een andere maatregel
  • Als de bewindvoerder zelf onder bewindvoering of curatele gesteld wordt
Tot slot is het mogelijk om bewindvoering te beëindigen op het moment dat iemand zijn belangen weer zelf kan behartigen. U moet dan een verzoek bij de kantonrechter indienen om de bewindvoering te beëindigen. Wanneer de kantonrechter uitspreekt dat bewindvoering niet meer nodig is, dan zal In Balanz bewindvoering de activiteiten van de bewindvoering stopzetten op de datum die de kantonrechter heeft benoemd.