Skip to main content

VEEL GESTELDE VRAGEN

KAN IN BALANZ BEWINDVOERING BEGINNEN VOORDAT ER EEN UITSPRAAK IS VAN DE KANTONRECHTER?

Ja, door een volmacht (overeenkomst tussen u en In Balanz bewindvoering) kunnen wij uw dossier alvast opstarten. Wij streven er wel na om de aanvraag bij de kantonrechter zo spoedig mogelijk in te dienen om daarna een beschikking beschermingsbewind te ontvangen.

WAT GEBEURT ER NA EEN INTAKEGESPREK?

In Balanz bewindvoering stuurt uw aanvraag beschermingsbewind naar de rechtbank. Zij controleren uw dossier en zo nodig vragen zij aanvullende gegevens bij u op. Als het dossier compleet is, wordt uw dossier opgestart. U ontvangt hierover schriftelijk bericht.

Hoe krijg ik inzicht in mijn financiële situatie?

In Balanz bewindvoering stuurt u elke maand een financieel overzicht. Dit ontvangt u per post op uw huisadres. Wilt u een schuldenoverzicht ontvangen, dan kunt u dit opvragen bij uw bewindvoerder.

IK ONTVANG THUIS POST, WAT MOET IK HIERMEE DOEN?

In Balanz bewindvoering stelt bij beschermingsbewind en curatele geen postblokkade in. Dit is wettelijk gezien niet mogelijk. Wij vragen alle instanties schriftelijk om het postadres te veranderen en de post voortaan naar In Balanz bewindvoering te sturen.

MIJN INKOMEN KOMT VOOR DE EERSTE KEER BIJ IN BALANZ BEWINDVOERING BINNEN, HOE NU VERDER?

Zodra uw inkomen bij ons binnenkomt wordt uw dossier overgedragen aan een bewindvoerder. : De bewindvoerder neemt dezelfde dag nog contact met u op om afspraken over het leefgeld met u te maken. Ook ontvangt u alle informatie hoe u uw bewindvoerder het beste kunt bereiken.

WAT MOET IK DOEN ALS IK (ONVERWACHT) EXTRA UITGAVEN HEB?

U kunt dagelijks telefonisch contact opnemen via het telefonisch spreekuur van uw bewindvoerder of u kunt een mail sturen naar uw bewindvoerder. In Balanz bewindvoering zal dan bekijken of er extra geld overgemaakt kan worden. Houdt u er rekening mee dat er niet altijd financiële ruimte is om alle onverwachte kosten te betalen.

KAN IN BALANZ BEWINDVOERING VOOR MIJ SPAREN?

Afhankelijk van uw inkomsten en uitgaven kunnen wij voor u sparen. Het hangt er ook van af of er wel of geen schulden zijn.

DOEN JULLIE OOK BELASTINGAANGIFTE?

In Balanz bewindvoering verzorgt elk jaar uw belastingaangifte. Om dat te kunnen doen hebben we van u een jaaropgave nodig. Wij vragen u uw jaaropgave na ontvangst meteen op te sturen naar In Balanz bewindvoering.

WAT KAN EEN BEWINDVOERDER NIET REGELEN VOOR MIJ?

  • Het aanvragen van een identiteitskaart of paspoort;
  • Het inschrijven in de basisadministratie van de gemeente;
  • Het aanmelden bij het CWI;
  • Het aanvragen van een DigiD (DigiD is persoonlijk en niet overdraagbaar);
  • Het aanleveren van medische gegevens;
  • Het uitschrijven bij het zorgkantoor.

WAT ZIJN DE KOSTEN VOOR BEWINDVOERDER?

De kosten die een bewindvoeren in rekening mag brengen worden elk jaar vastgesteld door het landelijk overleg vakinhoud civiel en kanton (LOCVK). Heeft u een inkomen op bijstandsniveau, dan kunnen wij bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente waar u woont, op het moment dat de beschikking van de kantonrechter binnen is. De gemeente beslist over de toekenning van bijzondere bijstand. Dat is onder andere afhankelijk van het beleid van de gemeente en van de documenten die u daarvoor moet aanleveren.
Een verzoek tot bewindvoering moet u aanvragen bij de kantonrechter. Hiervoor moet u griffiekosten (ongeveer 73 euro) betalen. U heeft ook een uittreksel uit het Bevolkingsregister nodig. Dit kunt u bij uw gemeente aanvragen. De kosten verschillen per gemeente, maar liggen meestal tussen de 7 en 15 euro.

UW VRAAG STAAT ER NIET TUSSEN?

Uw vraag staat niet tussen de ‘Veel gestelde vragen’? Klik op deze link of klik op contact en stel uw vraag rechtstreeks aan ons!