TARIEVEN BESCHERMINGSBEWIND

De kosten die een bewindvoerder in rekening mag brengen worden elk jaar vastgesteld door het landelijk overleg vakinhoud civiel en kanton (LOCVK). Wanneer u een inkomen hebt op bijstandsniveau kunnen wij na ontvangst van de beschikking van de kantonrechter bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente waar u woont. Afhankelijk van het beleid van de gemeente en het aanleveren van de documenten die nodig zijn, zal de gemeente een beslissing nemen of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

TARIEVEN 2020

INTAKE TARIEF

Bewindvoering alleenstaande € 657,03
Bewindvoering samenwonende € 787,71

BEWINDVOERING ZONDER SCHULDEN MAANDTARIEF

Bewindvoering alleenstaande € 116,26
Bewindvoering samenwonende € 139,55

BEWINDVOERING MET SCHULDEN MAANDTARIEF

Bewindvoering alleenstaande € 150,44
Bewindvoering samenwonende € 180,50
Alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief btw